HÓA CHẤT TẨY DẦU

HÓA CHẤT MẠ KẼM

HÓA CHẤT MẠ NICKEL

HÓA CHẤT MẠ CHROME

DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG LỚP MẠ KẼM

PHỤ GIA MẠ NỮ TRANG

PHỤ GIA MẠ TRANG TRÍ

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiên Tiến
Giám Đốc - (08) 3755 5722

Chia sẻ lên:
Ginthox-995

Ginthox-995

Mô tả chi tiết

 TÊN : Ginthox - 995

NSX: GROWEL

THÀNH PHẦN & ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC : 

- 995 :4.0-15ml/l

- Nhiệt độ : Thường

- Thòi gian nhúng : Theo yêu cầu

PHẠM VI ỨNG DỤNG :

- Là dạng dung dịch dễ pha chế,dễ sử dụng

- Khi thụ động cho ánh bảy màu có độ bóng và rất tươi

- Màu bám chắc và độ test  muối cao

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Enthox 779
Enthox 779
Kempas BL-15
Kempas BL-15
Ginthox-995
Ginthox-995
Ginthox-167A/B (màu đen)
Ginthox-167A/B (màu đen)
Zincafix Olive 952
Zincafix Olive 952