HÓA CHẤT TẨY DẦU

HÓA CHẤT MẠ KẼM

HÓA CHẤT MẠ NICKEL

HÓA CHẤT MẠ CHROME

DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG LỚP MẠ KẼM

PHỤ GIA MẠ NỮ TRANG

PHỤ GIA MẠ TRANG TRÍ

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiên Tiến
Giám Đốc - (08) 3755 5722

Chia sẻ lên:
Kempas - BL 2000

Kempas - BL 2000

Mô tả chi tiết

 TÊN : KEMPAS –BL2000 

 NSX: ARTEK

THÀNH PHẦN & ĐIỀU KIỆN 

- BL2000 :40-100ml/l

- HNO3 :1.5-2.0ml/l

- PH :1.8-2.2

- Nhiệt độ :25-35oC

- Thời gian nhúng :10- 40giây

TÁC DỤNG

- Thụ động trắng xanh Cr3+, khả năng chống sét tốt.

- Màng thụ động bóng, sáng xanh.

-Đạt thời gian phun muối lên tới 48 - 72h.

- Điều chỉnh PH bằng HNO3.

- Khả năng chịu tạp và ion kim loại cao.

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Kempas - BL 2000
Kempas - BL 2000
Kempas TRH-375A/B/C
Kempas TRH-375A/B/C