HÓA CHẤT TẨY DẦU

HÓA CHẤT MẠ KẼM

HÓA CHẤT MẠ NICKEL

HÓA CHẤT MẠ CHROME

DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG LỚP MẠ KẼM

PHỤ GIA MẠ NỮ TRANG

PHỤ GIA MẠ TRANG TRÍ

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiên Tiến
Giám Đốc - (08) 3755 5722

Chia sẻ lên:
Cuprbrite

Cuprbrite

Mô tả chi tiết

 TÊN : CUPROBRITE - 310

NSX: GROWEL

THÀNH PHẦN & ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

- CuSO4.5H2O :180-240

- H2SO4 : 45- 60

- 310 Make Up : 10

- 310 Part A : 0.4-0.6

- 310 Part B:ـ.4-0.6

- Nhiệt độ : 24 - 40 độ C

- Mật độ dòng catod A/dm2:0.4-0.6

- Mật độ dòng anod A/dm2 :0.4-0.6

TÁC DỤNG

- Phụ gia 3 thành phẩn, ổn định ngay cả nhiệt độ cao

- Độ bóng  sáng như gương và khả năng san bằng rất tốt ngay cả ở vùng có mật độ dòng cao cũng như vùng có mật độ dòng thấp

- Ít tiêu hao phụ gia

- Tuỳ từng chi tiết xi mà bổ sung  lượng part A và Part B. Riêng 310 Makeup chỉ cho vào khi pha mới

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Cuprbrite
Cuprbrite
FF-213
FF-213