HÓA CHẤT TẨY DẦU

HÓA CHẤT MẠ KẼM

HÓA CHẤT MẠ NICKEL

HÓA CHẤT MẠ CHROME

DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG LỚP MẠ KẼM

PHỤ GIA MẠ NỮ TRANG

PHỤ GIA MẠ TRANG TRÍ

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiên Tiến
Giám Đốc - (08) 3755 5722

Chia sẻ lên:
Metastrip

Metastrip

Mô tả chi tiết

 TÊN : METASTRIP 165-S

NSX: GROWEL

THÀNH PHẦN  & ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

- 165-S :120g/l

- H2SO4(đđ) : 50ml

- Nước : 950ml

- Nhiệt độ:70-90oC

- Thời gian : Theo yêu cầu

PHẠM VI ỨNG DỤNG :

- Dạng bột dễ tan trong nước và axít, dung dịch ổn định dùng để tẩy lớp mạ hư Nickel trên nền đồng

- Tẩy bình thường không cần dùng dòng điện, thao tác đơn giản, tiết kiệm được thời gian

- Quá trình tẩy không bị ảnh hưởng tới phôi

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Nickel Additive 42
Nickel Additive 42
Nickel Additive 52
Nickel Additive 52
Kemstrip RS-209
Kemstrip RS-209
0,5-1ml/l
0,5-1ml/l
Metastrip
Metastrip