HÓA CHẤT TẨY DẦU

HÓA CHẤT MẠ KẼM

HÓA CHẤT MẠ NICKEL

HÓA CHẤT MẠ CHROME

DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG LỚP MẠ KẼM

PHỤ GIA MẠ NỮ TRANG

PHỤ GIA MẠ TRANG TRÍ

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiên Tiến
Giám Đốc - (08) 3755 5722

Chia sẻ lên:
0,5-1ml/l

0,5-1ml/l

Mô tả chi tiết

 TÊN : KEMSTRIP  RS-209

NSX: ARTEK

THÀNH PHẦN:

- RS 209 :55g/l

- NaOH :2g/l

- NaCN :30-93g/l

- Nhiệt độ :70-80oC

PHẠM VI ỨNG DỤNG :

- Dạng hạt, tan trong nước, dùng để nhả lớp mạ hư  như Nickel, thau, đồng, kẽm hay bạc trên nền thép hoặc hợp kim khác của sắt

- Nhả bình thường không cần dòng điện

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Nickel Additive 42
Nickel Additive 42
Nickel Additive 52
Nickel Additive 52
Kemstrip RS-209
Kemstrip RS-209
0,5-1ml/l
0,5-1ml/l
Metastrip
Metastrip