HÓA CHẤT TẨY DẦU

HÓA CHẤT MẠ KẼM

HÓA CHẤT MẠ NICKEL

HÓA CHẤT MẠ CHROME

DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG LỚP MẠ KẼM

PHỤ GIA MẠ NỮ TRANG

PHỤ GIA MẠ TRANG TRÍ

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiên Tiến
Giám Đốc - (08) 3755 5722

Chia sẻ lên:
Nickel Additive 42

Nickel Additive 42

Mô tả chi tiết

 TÊN : ADDITIVE 42

 NSX: GROWEL

THÀNH PHẦN : 

- ADDITIVE 42 :ـ,5-1ml/l

PHẠM VI ỨNG DỤNG :

- Khử ion sắt trong bể niken mà không tiêu hao bóng dẻo

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Nickel Additive 42
Nickel Additive 42
Nickel Additive 52
Nickel Additive 52
Kemstrip RS-209
Kemstrip RS-209
0,5-1ml/l
0,5-1ml/l
Metastrip
Metastrip