HÓA CHẤT TẨY DẦU

HÓA CHẤT MẠ KẼM

HÓA CHẤT MẠ NICKEL

HÓA CHẤT MẠ CHROME

DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG LỚP MẠ KẼM

PHỤ GIA MẠ NỮ TRANG

PHỤ GIA MẠ TRANG TRÍ

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiên Tiến
Giám Đốc - (08) 3755 5722

Chia sẻ lên:
Grobase

Grobase

Mô tả chi tiết

 TÊN : GROBASE

 NSX: GROWEL

THÀNH PHẦN & ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC :

- Zn :8-10g/l

- NaOH :100-200 g/l

- Zn/NaOH :1/10-15

- GROVISION Base :8-10ml/l

- Plus Brightener B :ـ.5-1ml/

- Plus Brightener C :ـ.5-1.6ml/l

- Plus Conditioner :1.0-3.0Aml/l

- Nhiệt độ :20-50°C

- Mật độ dòng :1.0-3.0A/dm2

PHẠM VI ỨNG DỤNG :

- Hệ kiểm gồm hai thành phần, tính ổn định cao, dể sử dung

- Cho lớp mạ trắng ,mịn và đều

- Thích hợp cho những sản phẩm có các chi tiết phức tạp

- Khi bị nhiễm tạp chất, kim loại nặng  mới sử dụng  Brightener C và conditioner

Xem thêm các sản phẩm liên quan
JZ-1
JZ-1
Grobase
Grobase