HÓA CHẤT TẨY DẦU

HÓA CHẤT MẠ KẼM

HÓA CHẤT MẠ NICKEL

HÓA CHẤT MẠ CHROME

DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG LỚP MẠ KẼM

PHỤ GIA MẠ NỮ TRANG

PHỤ GIA MẠ TRANG TRÍ

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiên Tiến
Giám Đốc - (08) 3755 5722

Chia sẻ lên:
Aquazinc 102

Aquazinc 102

Mô tả chi tiết

 TÊN : AQUAZINC 102

 NSX: GROWEL

THÀNH PHẦN & ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC :

1.  Bể Xi Quay 

- ZnCl2 :50 – 70g/l

- NH4Cl  :200-250g/l

- AQUAZINC 102R :ـ.4-1ml/l

- AQUAZINC 102M :30-40ml/l

- Nhiệt độ :20-50°C

- pH : 4.6-5

- Mật độ dòng :ـ.5-1.5A/dm2

2. Bể Xi Treo

- ZnCl2 :50 – 70g/l

- NH4Cl  :200-250g/l

- AQUAZINC 102R :ـ.4-1ml/l

- AQUAZINC 102M :30-40ml/l

- Nhiệt độ :20-40°C

- pH :4.6-5

- Mật độ dòng :1-4A/dm2

PHẠM VI ỨNG DỤNG :

- Loại phụ gia hệ nước cao cấp  chuyên dung cho những sản phẩm chất lượng cao

- Hệ phụ gia không  sinh tạp chất do dầu phân hủy

- Bể mạ làm việc ở nhiệt cao

- Lớp mạ mịn, trắng sáng ,dễ thụ động màu

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Aquazinc 102
Aquazinc 102
Teknobrite 1845M/1545R
Teknobrite 1845M/1545R