HÓA CHẤT TẨY DẦU

HÓA CHẤT MẠ KẼM

HÓA CHẤT MẠ NICKEL

HÓA CHẤT MẠ CHROME

DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG LỚP MẠ KẼM

PHỤ GIA MẠ NỮ TRANG

PHỤ GIA MẠ TRANG TRÍ

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiên Tiến
Giám Đốc - (08) 3755 5722

Chia sẻ lên:
Enprep 101EC

Enprep 101EC

Mô tả chi tiết

 TÊN : Enprep 101EC

 NSX : ENTHONE OMI

 THÀNH PHẦN & ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC : 

1. Bể Xi Quay  :

- Enprep 101 : 30-60g/L

- Nhiệt độ     :㺨 – 70°C

- Thời gian   :ق - 4 phút

- Bể và gia nhiệt : Thép

2. Bể Xi Treo  :  

- Enprep 101 : 60-90g/l

- Nhiệt độ  :㻚°C

- Thời gian : 3 phút

- Bể và gia nhiệt : Thép

PHẠM VI ỨNG DỤNG :

- Được dùng chủ yếu cho nền thép

- Có tác dụng nhũ hoá mạnh

- Có thể được sử dụng cho nền đồng và đồng thau nhưng sau đó phải hoạt hoá bằng acid.

- Những sản phẩm phức tạp có thể kết hợp với máy siêu  âm.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Enprep 101EC
Enprep 101EC
Enprep 110EC
Enprep 110EC
Enprep 220EC
Enprep 220EC
Tẩy Sáp Mài 896E
Tẩy Sáp Mài 896E
Hoạt Hóa Kiềm Gondox-114
Hoạt Hóa Kiềm Gondox-114