HÓA CHẤT TẨY DẦU

HÓA CHẤT MẠ KẼM

HÓA CHẤT MẠ NICKEL

HÓA CHẤT MẠ CHROME

DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG LỚP MẠ KẼM

PHỤ GIA MẠ NỮ TRANG

PHỤ GIA MẠ TRANG TRÍ

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiên Tiến
Giám Đốc - (08) 3755 5722

Mạ Hợp Kim Nickel - Free

Nickel Free Trắng 626
Nickel Free Trắng 626
Nickel Free Đen Gun Color
Nickel Free Đen Gun Color
Zinco Brass Salt
Zinco Brass Salt
Nickel Free Trắng (không chì) 686
Nickel Free Trắng (không chì) 686