HÓA CHẤT TẨY DẦU

HÓA CHẤT MẠ KẼM

HÓA CHẤT MẠ NICKEL

HÓA CHẤT MẠ CHROME

DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG LỚP MẠ KẼM

PHỤ GIA MẠ NỮ TRANG

PHỤ GIA MẠ TRANG TRÍ

thông tin liên hệ
Ông Trần Tiên Tiến
Giám Đốc - (08) 3755 5722

DANH MỤC SẢN PHẨM

Kcr-25
Kcr-25
Enprep 110EC
Enprep 110EC
Teknobrite 1845M/1545R
Teknobrite 1845M/1545R
JZ-2
JZ-2
Nickel Additive 52
Nickel Additive 52
Kempas TRH-375A/B/C
Kempas TRH-375A/B/C
Ginthox-167A/B (màu đen)
Ginthox-167A/B (màu đen)
Nickel Free Trắng (không chì) 686
Nickel Free Trắng (không chì) 686
Enthox 779
Enthox 779
Ginthox-995
Ginthox-995
Cuprbrite
Cuprbrite
Kempas - BL 2000
Kempas - BL 2000
Kemstrip RS-209
Kemstrip RS-209
0,5-1ml/l
0,5-1ml/l
JZ-1
JZ-1
Grobase
Grobase
Nickel Additive 42
Nickel Additive 42
ZB-ATZ
ZB-ATZ
Micromist MSL
Micromist MSL
Hoạt Hóa Kiềm Gondox-114
Hoạt Hóa Kiềm Gondox-114
Udivat 345
Udivat 345
Fume Reduce 194
Fume Reduce 194
Acitek FR
Acitek FR
Aquazinc 102
Aquazinc 102
Enprep 101EC
Enprep 101EC
Enprep 220EC
Enprep 220EC
Tẩy Sáp Mài 896E
Tẩy Sáp Mài 896E
Metastrip
Metastrip